வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Friday, July 27, 2012

பிரசவ கால சங்கல்பம்

நான் உண்ணும் உணவு எனக்கும் என் குழந்தைக்கும் ஆற்றலையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கட்டும்! நான் அழகான , ஆரோக்கியமான, அறிவான குழந்தையை இயல்பாகவும், இயற்கையாகவும் பெற்றெடுப்பேனாக!!!

1 comment:

RAMesh Kumar SS said...

இறை அருளும், குரு அருளும் துணை புரியட்டும். வாழ்க வளமுடன்