வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Monday, July 30, 2007

உணவும் எண்ணமும்

உண்ணும் உணவு உடல் மட்டும் பாயும்

எண்ணும் எண்ணங்கள் எங்குமே பாயும்

எண்ணமோ உணவில் எழுச்சிபெறும் இயக்கமே

உண்பதோ எண்ணத்தால் உற்றுப்பார் உறவையறி

No comments: