வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Monday, December 18, 2006

திருமண பந்தம்

ஒரு வரி நீ
ஒரு வரி நான்
திருக்குறள் நாம்
அன்பே ! அன்பே !

Kavignar.Arivumathi

No comments: