வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Wednesday, December 20, 2006

எண்ணத்தின் வலிமை

எண்ணியவன் உறங்கி விடலாம் ஆனால் யெண்ணங்கள் உறங்குவதில்லை

மகரிஷி

No comments: