வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்

Wednesday, December 20, 2006

Some frequent Tamil verses for postings:

வாழ்க வையகம்
வாழ்க வளமுடன்
குருவே துணை

இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்.உங்களின் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பூக்க வாழ்த்துக்கள்.

தாங்கள் வாழ்க்கையில் அமைதி, மகிழ்ச்சி, வெற்றி பெற்று மேன்மேலும் சிறப்பாய் வாழ என் மனமுவர்ந்த வாழ்த்துக்கள்.

அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உருதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்துவதாகவும் அமையுமாக.

அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம், நீள் ஆயுள், நிறை செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க.

உடல் நலம் அறிவோடு செல்வம் கீர்த்திஉயர்வடைந்து மேன்மேலும் சிறப்பாய் வேதாத்திரிய வழியில் வாழ்க வளமுடன்!

Be blessed by the Divine...

No comments: